معرفی خدمات مرکز روانشناسی صنعتی و سازمانی کندو

خدمات صنعتی و سازمانی

درباره ما

تیم تخصصی کلینیک روانشناسی کندو متشکل از روانشناسان صنعتی و سازمانی، مهندسان صنایع، روانشناسان تبلیغات، روانشناسان بالینی و مشاوره، متخصصان روان سنجی، متخصصان بهداشت و ایمنی کار، ارگونومیست های مجرب و متخصص هایی است که همگی ایشان سالیان متمادی برای بهبودی، توانمند سازی، توسعه و بالندگی سازمانها تلاش می‌کنند و همواره در کنار سازمان های بزرگ کشور، نقش پشتیبانی نیرومند را برای آنها ایفا نموده اند.

ما معتقدیم در دنیای سازمانی امروز نجات افراد به تنهایی برای نجات یک جامعه کافی نخواهد بود، بلکه امروزه نجات و شکوفایی جوامع ، در گرو نجات و بالندگی سازمانها است.

 

خدمات مرکزدرباره ما

درخواست مشاوره